Impressum

Kwietniowscy & Wspólnicy

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Adwokat Aleksandra Kwietniowska - wspólnik
Radca Prawny Sławomir Kwietniowski - wspólnik

Siedziba Spółki:

Zielona Góra

Adres Spółki:

Jedności 23/5, 65-018 Zielona Góra

Miejsce rejestracji:

Urząd Miasta Zielona Góra (wpis nr 38553 – Aleksandra Kwietniowska i nr 38558 Sławomir Kwietniowski)
Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze (nr 212)
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze (nr R – ZG – ZG – 500)

Zasady etyki zawodowej:

Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 2/XVIII/98 z dnia 10 października 1998 roku - Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) z późn. zm. wprowadzonymi Uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z dnia 19 listopada 2005 roku.

Uchwała Krajowego Zjazdu Radców Prawnych Nr 5 z dnia 10 listopada 2007 roku – Kodeks Etyki Radcy Prawnego.

Numer Identyfikacji Podatkowej:

973-08-44-577

Numer rachunku bankowego:

Bank BPH S.A. O/Zielona Góra
66-10600076-0000320001292236

Informacja prawna:

Wszelkie teksty, grafiki, pliki oraz ich przyporządkowanie na stronie www.kwietniowscy.pl podlegają prawom autorskim i innym ustawom mającym na celu ochronę własności intelektualnej. Zabrania się kopiowania ich dla celów komercyjnych lub w celu przekazywania osobom trzecim, zmiany oraz wykorzystywania ich na innych stronach internetowych. Odpłatne przekazanie treści strony internetowej osobom trzecim jest niedozwolone.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za dane pomieszczone w linkach prezentowanych na naszej stronie internetowej, za ich prawidłowość, aktualność i za to, na ile są one wyczerpujące, a nadto nie odpowiada za bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą wyniknąć z użycia tych źródeł informacyjnych znajdujących się na eksternistycznych stronach internetowych.