Oferta

Oferta Kancelarii dostosowana jest do potrzeb przedsiębiorców, klientów indywidualnych oraz podmiotów z zakresu administracji publicznej.

Kancelaria prowadzi sprawy
z zakresu:

 • prawa cywilnego
 • prawa handlowego
 • prawa rodzinnego
 • prawa pracy
 • prawa karnego
 • prawa karnego skarbowego
 • prawa wykroczeniowego
 • prawa administracyjnego
 • prawa budowlanego
 • prawa podatkowego
 • prawa bankowego
 • prawa zamówień publicznych
 • prawa autorskiego i własności intelektualnej
 • prawa prasowego

W zakresie usług, proponujemy następujące formy pomocy prawnej:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych
 • bieżące doradztwo prawne
 • sporządzanie opinii prawnych
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów, ugód, uchwał, regulaminów, statutów, profesjonalnych pism w obrocie cywilnym i handlowym oraz innych czynności prawnych
 • sporządzanie pism procesowych
 • sporządzanie wniosków w postępowaniach rejestrowych (KRS), w tym rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem wzorca umownego (rejestracja on-line)
 • udział w negocjacjach oraz mediacjach
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów
 • występowanie przed sądami, trybunałami oraz organami administracji publicznej, we wszelkiego rodzaju sprawach
 • składanie e-pozwów w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)
 • zastępstwo przed międzynarodowymi organami sądowymi
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych

Obsługę na profesjonalnym poziomie zapewnia współpraca Kancelarii ze specjalistami różnych dziedzin, w tym z zakresu rachunkowości, rzeczoznawcami majątkowymi, specjalistami z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych oraz tłumaczami przysięgłymi.