Zasady współpracy

Oferujemy Państwu przejrzyste warunki współpracy, każdorazowo dostosowując się do rodzaju sprawy i potrzeb klienta.

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

Wynagrodzenie ryczałtowe

honorarium jest stałe, ustalone poprzez miesięczną stawkę ryczałtową lub stawkę ryczałtową w danej sprawie.

Wynagrodzenie w oparciu o stawkę godzinową

honorarium obliczane jest poprzez odniesienie do liczby przepracowanych godzin oraz ustalonej z klientem zryczałtowanej stawki godzinowej.

Premia za sukces (success fee)

honorarium jest częściowo uzależnione od wyniku sprawy; premia stanowi element wynagrodzenia w przypadku prowadzenia niektórych spraw.